Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması nedeniyle Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin…

Tunus’un Kayravan şehrinde bulunur. Üç kapılı mescid olarakta bilinir.  Üzerindeki kitabeye göre Banisi İbn-i…

Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemine paralel olarak gelişen kültür ve sanatın altın çağına “Klasik Dönem” denilmektedir.…

Samsun’un Kavak ilçesinde, 1596 yılında çivi kullanılmadan yapılmış olan Bekdemir Camisi, Anadolu’nun ahşap mimarisinin en…

İzmit Gebze’de Çoban Mustafa Külliyesinin doğusunda bulunmaktadır.  Sultan Orhan döneminde yapılmıştır.  Cami üzerinde…

EL SADATÜ’L SA’ALEBE MEDRESESİ Sultan Adil döneminde Harameyn ve Hac Emiri Ebu Mansur İsmail tarafından…

Mısırda Kahirede Katai bölgesinde yer almaktadır. Yapının bir kitabesi olup aynı zamanda vakfiye içeriği taşımaktadır.…