İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Dolmabahçe Camii, Bezmiâlem Vâlide Sultan’ın emriyle inşasına başlanılmış, onun 1853 yılında vefatının…

Tokat’ın Niksar İlçesinde bulunan Yağıbasan Medresesi, Anadolu’da inşa edilmiş kapalı avlulu medreselerin başında gelmektedir. Danişmendli…