Beçin Ahmet Gazi Medresesi

Kapı üzerindeki kitabeye göre 1375 (H.777) de Ahmet Gazi tarafından inşa ettirilen medrese şehrin sağlam kalmış abidelerinden biridir. 9,10×12,50 metre ölçülerinde bir avlunun etrafında sıralanmış 10 odayı ihtiva eden bu medreseye Gotik mimarisi tarzında yapılmış güneydeki anıtsal kapıdan bir eyvan vasıtasıyla
girilir. Kapının tam karşısında Ahmet Gazi’nin üzeri yüksek bir kubbe ile örtülü türbesi vardır. Türbe, Gotik hatlar ihtiva eden sivri bir kemerle medrese avlusuna açılır. Bu kemerin dış köşelerinde bayrak tutan iki aslan kabartmasından sağdakinin elindeki bayrakta “Ahmet Gazi” ismi yazmaktadır. Kuzeydeki
küçük kemerli kapı türbeden medrese dışına geçit vermektedir. Türbe içinde Ahmet Gazi’nin mezarını taklit eden ikinci mezarın kime ait olduğu kesin olarak tesbit edilmemiştir.

Üzeri beşik tonozla örtülü medrese odaları loş ve küçüktür. her odanın bir ocağı, iki yada üç dolabı vardır. Odaların damı toprakla örtülerek ayazlık haline getirilmiştir. Buraya iki yandaki koridorlar ve merdivenlerden çıkılır. Türbenin sağına ve solundaki büyük odaların üzerinde ikinci katta şimdi harap olmuş birer oda vardır. Türbenin kubbesi kiremitle örtülüdür. Medresenin cephesi, doğu duvarı, batı duvarının cepheden itibaren 6 metresi, avluya bakan iç duvarlar,
koridorlar ve kapı içleri kesme taş ile kaplanmıştır. Kuzey tarafında batı duvarının yarısı ile medrese odalarında kaplama olmadığı gibi sıva da yoktur.
Medrese inşaatı bitiminden sonraki bir tarihte türbenin doğusundaki odanın dış duvarına bitişik olarak, aynasında karşılıklı iki aslan kabartması olan kemerli küçük bir çeşme ilave edilmiştir. Avlunun ortasındaki dört köşe mermer döşeme vaktiyle burada bir şadırvan olduğunu göstermektedir.

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required