Caferiye Sarayı

İspanya Zaragoza kentinde yer alır. İspanya Endülüs Emevi Devleti 1031 yılında yıkılmasıyla birlikte Tevarifi Müluğ denilen küçük kırallıklar kurulmuştur. Bu devirde Hudi hanedanlığı hükümdarı Ahmed bin Süleyman zamanında Seyfüldevle, İmadüddevle, Ebu Cafer El Muktedir zamanında 1049-82 yılları arasında inşa edilmiştir.  70x70m ölçülerinde kare planlıdır.  Dış mimari özelliği itibariyle, silindirik kulelerle destekli, düzgün kesme taş malzeme ile kalevari bir şekilde yüksek sur duvarları ile çevrilmiştir.  Giriş kapısı Yine at nalı şeklinde kemerli ve iki yandan kulelerle destekli yapısıyla mağrib tarzındadır.  Giriş kapısı üzerinde Kurtuba Camideki gibi kemer dizileri yer alır. Mescid, taht salonu ve avlunun etrafındaki revaklarda aşiri süslemeler yar alır. Mescid Başli başına bir ihtişam örneğidir. Kaburgalı bir kubbe ile örtülü, zeminden kilit taşına kadar süslemeler, alçı bezemeler, bitkisel bezemeler ve geometrik şekiller yer alır.  Kubbe Kurtuba Caminin mihrap önü kubbesini anımsatır. Mihrap çokgen nişli, atnalı kemerli Kurtuba Camideki mihrapla benzeşmektedir.  Kemerler çifte renkli mermer sütünlar üzerinde çok dilimli kemer şeklindedir.  Revaklar da tabiattaki bitkisel motifler taşa gerçekçi ve göz alıcı bir şekilde işlenmiştir.

 

About

You may also like...

One thought on “Caferiye Sarayı

Your email will not be published. Name and Email fields are required