 Taç kapı üzerinde ki kitabe ve vakfiyesine göre Selçuklu Sultanı I. Keykavus tarafından 1217-18…

 Sivas Gök Medrese, iç Kale (Toprakkale)’nin kuzeydoğusunda, Kale-i Cedid Mahallesi’nin doğu sınırında kendi adını…

Erzincan’ın Kemah ilçesinde, Kemah’ın girişinde, Karasu Nehri’nin hemen kenarında yer alan Anadolu  Selçuklu çağının önemli…

  Kayseri şehir merkezinde yer alan Seraceddin Medresesi giriş kapısındaki kitabesine göre, II. Gıyaseddin Keyhüsrev…