Hz. Peygamber ve dört halife sonrası 661 yılında halifeli devralan Emevi Devleti 750 yılına kadar…