Vakıf kayıtlarına göre Kahramanmaraş kalesinin güneyinde “Taş Medrese” , “Rad Medresesi” ve Alaüddevle Bey Medresesi”…

Kaynaklardan anlaşıldıgına göre, antik çağlardan beri sürekli olarak yerleşim yeri olan Maraş’ın şehir merkezinin zamanla…

Balat’ta kale eteğindeki yerleşmenin güneybatısındaki antik Milet harabeleri içinde düz bir alanda kurulmuştur. Yapının yaptıranına…