Yapının kalıntıları Türkmenistan’ın Kızıl Atrek şehrinin 90 km kuzeybatısındaki, Dehistan Şehri harabelerinde yer alır. Yapı,…

Fergana’da Sefid Bülend’de yer alan Şeyh Fazıl Türbesi, bu dönemin en önemli mezar anıtlarından biridir.…

Manakeldi Kervansarayına plan olarak en çok benzeyen yapıdır. Bu bakımdan tarihlendirmelerde bir yakınlık söz konusudur.…

Burana Minaresi Kırgızistan’ın Tokmak şehrinin 12 km güneyindeki Burana şehri içindedir. 11.yy’a tarihlendirilir. Bir platform…