İstanbul’da Üsküdar‟da yer alır. Cümle kapısı üstündeki kitabesine göre Sultan III. Mustafa tarafından (1760-61) yılında,…

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yer alır.  İnşa edildiğinde 3 yapıdan meydana geliyordu: Cami, medrese, hamam.…

Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemine paralel olarak gelişen kültür ve sanatın altın çağına “Klasik Dönem” denilmektedir.…

İzmit Gebze’de Çoban Mustafa Külliyesinin doğusunda bulunmaktadır.  Sultan Orhan döneminde yapılmıştır.  Cami üzerinde…

Külliye Sultan II. Beyazid dönemi veziriazamlarından Atik Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami, bugün Çemberlitaş dediğimiz…

Sultan II. Bayezid’in vezirlerinden Derviş ya da Koca Davudpaşa isimleriyle anılan Davut Paşa tarafından 1485…

Yıldırım Bayezıd´ın oğlu Çelebi Sultan Mehmet tarafından Yeşil Cami ile birlikte 1421 yılında yaptırılmıştır. …