Külliye, şehrin merkezî bir kesiminde ve ticaret bölgesinin hemen hemen içinde, Büyük Çarşı‟ya (Kapalı Çarşı)…

Erken Osmanlı Döneminin en çok benimsenin plan şeması şüphesiz, tabhaneli veya yan mekanlı olarak isimlendirilen…

Fatih Sultan Mehmed Han döneminde inşa edilen eserlerin listesi Kaynak: Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde…

Külliye en basit tanımıyla çeşitli fonksiyonel yapı birimlerinin bir arada inşa edilmesiyle meydana gelen sosyal…