Erzurum Ahmediye Medresesi

AHMEDİYE MEDRESESİ

Erzurum’da Murat Paşa Mahallesi, Erzincan Kapı mevkiinde, Murat Paşa Camiinin doğusunda yer alan Ahmediye Medresesinin üzerindeki kitabeye göre Gani Ahmed bin Ali bin Yusuf tarafından 714 H.-1314 M. veya 724 H.- 1323 M. yılında inşa ettirilmiştir.

Ahmediye Medresesi, Darülhadis medresesi olarak inşa edilmiş, tek katlı, kapalı avlulu, iki eyvanlı ve revaksız bir plan şemasına sahiptir.

Medresenin kuzeyinde bulunduğu bilinen mescit kısmı ve bunun önünde olması gereken taç kapının tamamen ortadan kalkması nedeniyle, günümüzde yapıya kuzeydoğu köşedeki odanın kapısından girilebilmektedir.

Medrese içerisinde mihrap ile eyvanların avluya bakan yüzeylerindeki köşe sütuncelerinin gövdelerinde bulunan bitkisel süslemeler döneminin özelliğini yansıtmaktadır.

Yapının kuzey cephesinde mukarnas kavsaralı ve geometrik bezemeli bir mihrap yer almaktadır. Sade bir silme ile çevrelenen bu mihrabın günümüzde mevcut olmayan medrese mescidine ait olduğu anlaşılmaktadır.

Yapının minaresi camiden ve medreseden uzak olarak inşa edilmiştir. Önceden Ahmediye Medresesine ait olan minare, günümüzde Murat Paşa Camii minaresi olarak kullanılmaktadır.

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required