Gebze Orhan Camii

İzmit Gebze’de Çoban Mustafa Külliyesinin doğusunda bulunmaktadır.

 Sultan Orhan döneminde yapılmıştır.

 Cami üzerinde herhangi bir kitabe bulunmamaktadır, fakat 1350-1359 yıllarına tarihlenmektedir.

 Yapı 1775 yılında  esaslı bir restorasyon geçirmiştir.

 Camide son cemaat yeri orijinalde yoktur.

 12.30×12.30 ölçülerinde, kare planlı, tek kubbeli cami plan şeklindedir.  Kubbeye geçişleri tromptur.

 Erken dönem camileri içerisinde kubbe çapı açısından büyük diye nitelendirebilir

 Pencerelerin yerleşim düzenleri, birbirlerine olan mesafeleri orta büyüklükteki cami özelliklerine, klasik formlara çok yakın.

 Kubbe çapı bakımından, beden duvarlarının yükseklikleri bakımından olması gereken boyutlarda ve klasik formlara çok yakındır.

Geçiş unsurları dışarıya kademeli korniş biçiminde yansımıştır.

 Minaresi silindir gövdeli tek şerefeli ve tuğladan yapılmıştır,kendine özgü taş kaidesi üzerinde yükseliyor ve olması gereken boyutlardadır. Klasik formlara en yakın ölçülerdedir.

 Beden duvarlarında yuvarlak kemerli, 3 sıra pencere yerleştirilmiştir.

 Kubbe kasnağı sekizgen kasnaklı olup 4 ana yönden alçı şebekeli pencereleri bulunmaktadır.

 Giriş kapısından sonra ahşap bir mahfil kısmı bulunmaktadır.

 Minare kaidesinde orjinal bir taş kabartma ve on dilimli rozet bulunmaktadır.Kabartmada Hayat ağacı ve bunun iki yanında da Selçuklu üslubunda, aslanları zapt etmeye çalışan insan figürü ortaya doğru ilerler şekilde tasvir edilmiştir.

 

 

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required