Giorgione – 3 Filozof

 • 1503-1504
 • Teknik tuval üzerine yağlı boya.
 • Viyana sanat tarihi müzesinde sergileniyor.
 • Geniş hacimli figürlerin geniş olan tablo yüzeyini doldurduğu hemen dikkat çekiyor.
 • Ön kısımda doğal gibi görünen basamakla kaide ya da platform üzerinde 3 figür görülüyor, bunların ikisi ayakta diğeri bunların hemen yanında başka işle meşgul olmaktadır.
 • Arkasında birkaç ağaç gövdesinden ve yapraklarından oluşan bir grup sağda, ortada yine peyzaj derinliği yansıtabilmek için boş bırakılmış alan, hemen karşılarında karanlık kütleden ibaret yamaç veya kaya parçası veya mağara ile karşılıklı iki denge unsuruna dayalı bir kompozisyon anlayışı. ortada bilinçli olarak bırakılmış bir boşluk ve buradan düz sayılabilecek bir peyzaj daha geri planda ise bu peyzajla birleşen bir açık gökyüzü söz konusu.
 • Asıl husus tablonun sağındaki 3 figürün kimliklerinin neler olduğudur.
 • Sanatçının konu olarak esrarengiz ya da mistik diyebileceğimiz tablolarından biridir.
 • Bazı araştırmacılar 3 figürün güneş veya röntgen ışınlarını hesap etmeye çalışan 3 bilgin olmuş olabileceği yönünde fikir beyan etmişlerdir.
 • Bazıları muhtemelen betlehemin yıldızlarını incelemekte olan 3 kralın başkalaştırılmış halleri.
 • Bazıları bunların astronom alabileceğini; bir başka görüşe göre ise figürlerin vilausisu ziyarete gelen sihirbaz merlin hikayesini anlatan bir tasvir olabileceği yönünde görüşler vardır.
 • Bazıları da bu figürlerin mitolojik karakterli olabileceğni ve Evander, Palils, Troyalı Ailias olduğunu söylüyorlar; bazıları ise felsefenin 3 büyük şahsiyeti antik yazar Virgilius, Aristo, Batıda Avellios olarak bilinen İbni Rüşttür. Bize görede en uygun olanı son bahsedilen 3 kişi olma ihtimali yüksektir; çünkü elindeki kitabı ve kılık kıyafeti ile verilmiş olan bu sakallı kişinin aslında Aristo olabileceği görülmektedir; çünkü Rafeal’in meşhur Atina Mektebi tablosundaki merdivenlerde görülen figürler arasındaki Aristonun resmediliş biçimi ile yakın benzerlikler gösterir. Elinde hesap kitap yapmakta olan kişinin ailias destanının kurucusu Virgilius olmalıdır, kırmızı elbiseli figür ise elbisesi biraz kaftanı hatırlatıyor başındaki sarığı ile resmedilen ve doğulu bir kişi olduğu anlaşılan kişinin ibni rüşt olma ihtimali yüksektir.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required