Hargirt Medresesi

Büyük Selçuklu döneminin önemli eserlerinden birisi olan Hargirt Medresesi, Melikşah döneminde 1087 yılı civarında inşa edilmiş olmalıdır. Günümüzde büyük bir bölümü harap durumdaki yapının bir eyvanı ve duvar kalıntıları görülmektedir.

Orta Asya ev plan tipini birebir yansıtan medrese kare plan şemasında açık avlulu dört eyvanlı bir form sergilemektedir.  Yaklaşık yedi metre genişliğinde kıble eyvanında ve güneydoğudaki eyvan kalıntısı üzerinde tuğla süslemeler görülmektedir. Medresenin yan duvarları kemerlerle dışa açılmaktadır. 90 cm genişlikteki kitabenin alt ve üst kısımları rumi ve palmetlerle süslü olup, kufi karakterli yazı harflerinin kolları birbirine bağlanmıştır. Kitabe zeminden 8-10 cm kadar kabartılmıştır. Günümüze ulaşan kitabe Tahran Müzesinde bulunur.

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required