Isparta Atabey Ertokuş Medresesi

Ispartanın Atabey ilçesinde bulunmaktadır. Giriş kapısının üzerinde yer alan 5 satırlık kitabeye göre 621 H.1224 M yılında Ertokuş Bin Abdullah tarafından inşa ettirilmiştir.

 Yapının yanında bir çeşme, hamam ve caminin bulunduğuda ifade edilmektedir.

 Plan olarak kapalı avlulu, tek katlı, tek eyvanlı ve revaklı bir medresedir. Bu şemanın benzer örneğinin Konya’da Ali Gav Medresesi’nde görmek mümkündür.

 Yapının eyvan türü bir taç kapısı bulunur. Bu taç kapıdan etrafı kapalı bir hole girilir.

 Bu holden bir kapı ile iç avluya girilmektedir. İçi 10,40 x 10,60 m ölçülerinde, bir avlunun ortasında 4 mermer sütunun taşıdığı ve sivri kemerler üstünde, ortasında 2.50 m çapında bir açıklık bulunan kubbesi vardır. Dört köşede, sütunların gerisinde birer küçük kubbe, yanlarda 4 sivri tonoz bulunmaktadır.

 İki yanda, güneyde 6, kuzeyde 5 oda vardır.

 Avludaki sütunlar gergilerle birbirine bağlanmış, ve sütunlar bileziklerle desteklenmiştir.

 Kapılar, dikdörtgen formda, üzerlerinde bezemeli devşirme atkı taşları kullanılmış ve bunların üzerinde ise sivri kemerli pencerelere yer verilmiştir.

 Avludaki odalara medrese dışından dehliz biçimindeki geçişlerle girilmektedir.

 Girişin karşısında mescit görevini üstlenen ana bir eyvan bulunmaktadır. Bu mescit veya dershanenin iki yanında tromplu kubbelerle örtülü iki oda bulunmaktadır.

 Buradaki mescitten de sivri kemerli üç kapı ile türbeye geçilmektedir. Bu geçişteki kapılar geometrik motiflerle süslenmiştir.

 Avlunun batısındaki sivri tonozlu eyvanın kıble tarafında Selçuklu kabartmaları ile süslü güzel bir mihrap bulunmaktadır. Mescidin taş mihrabı Anadolu Selçuklu Mimarisinin ender örnekleri arasındadır.

 Taç kapıda bezeme anlayışı çok farklıdır. Taç kapıyı çevreleyen bordürler, kavsara kemerine uygun yapılmış ve bunun içindeki kaytan silmede aynı formdadır. En dışta ise çentikli bir bordürle çevrilmiştir.

 Taç kapının formu gibi süslemelerindeki iç içe geçmiş motifler de Selçuklu taç kapılarından genel olarak farklıdır.

 Yapıda yer yer kemerlerde tuğla,duvarlarda ise ahşap hatıllar kullanılmıştır.

 Türbe üslup olarak medreseden ayrı bir özellik göstermektedir.Kare bir altlık üzerinde sekizgen bir formdadır.

 Gövdesi taş,köşelerdeki plastırlar ise tuğladandır.

 Burada sekizgen gövde üzerine içten kubbe, dıştan da piramidal taş bir çatı ile üzeri örtülmüştür. Duvarları bir dizi açık, bir dizi de koyu kırmızı renkte kesme taşlarla örülmüştür.

 Türbe içerisindeki çini süslemeli sanduka Atabey Ertokuşa aittir.. Medrese Vakıflar Genel müdürlüğü tarafından 1993 yılında restore edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Foto Kaynak:

Selcuklumirası

Kültürportalı

Ispartakültürturizm

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required