Milattan Sonra Dördüncü Yüzyıl-Harika Birgin

Harika Gökçe Birgin Sanatın Yolculuğu için ”Milattan Sonra Dördüncü Yüzyıl” yazısını yazdı.Kendisine teşekkür eder,yazısını okumanızı tavsiye ederiz.

Milattan Sonra Dördüncü Yüzyıl

Çinliler Hint Okyanusu’nda seyahatlerde  bulunmaya devam ediyorlar.

Bu yüzyılda Hristiyanlık Roma İmparatorluğu’nun resmi dinidir.Bu yüzyıl Roma İmparatorluğu’nda teslise dair tartışmaların olduğu yüzyıldır.Bu amaçlar İznik’te İmparator’un liderliğinde Birinci İznik Konsili toplanır.

İmparatorluğun tamamına yakın bölgelerinden ve doğu’dan temsilciler gelir.Ve akaide dair bazı kararlar alınır.

375 yılında birinci Kavimler Göçü yaşanır.

 

Birinci Kavimler Göçü bir anda olan bir durum değildir.Sosyolojik olarak yüzyıllar içinde gerçekleşmekle birlikte Hun İmparatoru Atilla liderliğinde Hunların  güney ve batı Avrupa’ ya doğru ilerlemesiyle o güzergahtaki bütün kavimlerin yer değiştirmesiyle sonuçlanmıştır.

Harita da incelenirse Franklar Galya’ya ,Hunlar Galya ve Bulgaristan’a ,Ostrogotlar İtalya’ya ,Vizigotlar İspanya’ya ,Vandallar Kuzey Afrika’ya , diğer kavimler de benzer şekilde Avrupa’ya ilerlediler. Geldikleri bu topraklar Roma’nın eyaletleri idi.Saksonlar Britanya’yı işgal ettiler.Roma İmparatorluğu’nun doğu toprakları böylece işgal edildi ve yağmalandı.Romalılar gelen bu yabancı kavimlere genelleme yaparak ‘’ barbarlar’’ diyorlardı. Bu göç Doğu Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla sonuçlandı.Kitaplarda okunan meşhur Avrupa ortaçağı böyle başladı.Krallıklar yıkılırken gelen kavimlerle beraber derebeylikler güçlendi.Toplum yapısında yine bir hiyerarşi oluştu.Kilise ve papalık güçlendi.Gelen toplumlar Hristiyanlığı kabul ettiler.

Ancak düşüncelerindeki yasakları, bilimsel bir gerçeğe/ yeni bir bakış açısına açık olmamayı, dini gerekçe göstererek din adına uyguladılar.

Yedi yüzyıl İstanbul’un fethine kadar bu ağır atmosfer bir şekilde devam etti.Taa ki on beş tane yüzyıl geçene kadar bu sürünceme bir şekilde devam etti.Sonunda Avrupa ülkeleri laik bir devlet hukuku oluşturarak, akla uygun bir ortak paydada buluştular ve insanların kendi fikirlerini dine alet ederek, gelişime engel oluşlarının önüne geçtiler.

Harika Birgin

Bir cevap yazın