Minyatür Sanatı’na yeni soluk: Nakkaş Levni ve çevresi

18. yüzyılın en önemli nakkaşlarından Levni ve eserleri hakkında kısa bilgiler.

18. yüzyılda Osmanlı’da etkisini hızla göstermeye başlayan Batı etkisi her alanda olduğu gibi kitap ressamlığında da etkisini göstermeye başlar.Bu dönemin en önemli nakkaşı Levni Batı etkisini minyatürlerde uygulamıştır.

Levni’nin doğa ayrıntılarına ve figürlere boyut kazandırması,boyamada tonlaşmalara yer vermesi,onun basın batı resmine yaklaşan adımlarıdır.

Levni’nin baş yapıtı III.Ahmet’in şehzadelerinin sünnetinin resmedildiği Surnameler’dir.1720 yılında yapılan şenlikler İstanbul Okmeydanı meydanında 15 gün ve gece sürmüştür.Halkın ve davetlilerin önünden mesleklerini icra ederek geçen esnafı,Hokkabazların,çengilerin,cambazların gösterilerini,gece ışıkla yapılan eğlenceleri,düğün sırasında yapılan eğlenceleri Levni 137 eserle betimlemiştir.Surname resimleri başkent halkının eğlence dünyasını gözler önüne getirmektedir.

surnamesurnameesurnameee

Levni’nin bir diğer önemli eseri Silsilename’dir. Levni bu eserinde III.Ahmed’e kadar Osmanlı padişahların portlerini yapmıştır.Levni, padişahları Nakkaş Osman’ın minyatürlerinde olduğu gibi bağdaş kurmuş şekilde betimleşmiştir.Ancak III.Ahmet üzeri çiçeklerle bezemeli tahtta otururken, yanında şehzadesi olduğu halde tasvirlenmiştir.

ııı ahmet

Portre ressamlığının Türk sanatında hatrı sayılı bir yeri olduğu,hiçbir İslam ülkesinde bu kadar çok padişah portresinin yapılmadığı görülür. Levni toplumun çeşitli kesiminden kadın ve erkekleri,müzisyen hanımlarıda betimlemiştir.

levni levnii

Kaynak:Türk Minyatür Sanatı-Zeren Tanındı

www.escortlimousineri.com

You may also like...

One thought on “Minyatür Sanatı’na yeni soluk: Nakkaş Levni ve çevresi

  1. Doug Matthews

    Haziran 30, 2021 at 11:55pm

    I would like to use some of the images from the surname I Vehbi in a book I am writing about parades. Would you give permission? I can give you more details. Thanks.

Your email will not be published. Name and Email fields are required