Murat Paşa Camii

Erzurum’da Erzincan Kapısı’nda yer alan Murat Paşa Camii, hamam, türbesi ve hazire alanı ile bir külliye şeklinde düzenlenmiştir. Erzurum’da Lala Paşa Camii’nden sonra en eski Osmanlı eseri olarak önemli bir yer teşkil etmektedir.

Caminin giriş kapısındaki Osmanlıca kitabesine göre eser, Murat Paşa tarafından 1573 M. tarihinde yaptırılmıştır.

Osmanlı döneminin tek kubbeli plan geleneğini sürdüren yapıda kubbeye geçiş tonoz bingilerle sağlanmıştır. Tonoz bingilerde, kemer altlarında, kubbe kasnağında şerit halinde mukamas dizisi yer almaktadır. Kubbede, tonoz bingilerde ve kemerlerde bitkisel süsleme unsurları içeren kalemişi süsleme görülmektedir.

Yapının kuzeyinde mukarnas başlıklı sütunlara oturan, sivri kemerli ve üzeri kubbelerle örtülü beş gözlü son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerinin yan duvarları dışa taşıntılı olarak düzenlenmesi Osmanlı geleneğinin yansımasıdır. Kubbelerin iç kısımlarında bitkisel motifli kalem işleri bulunmaktadır.

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required