Şehname Minyatürlerinde Keyumers Taht Sahneleri

Şehname ilk hükümdar olan Keyumers’ten başlayarak Sasani Hükümdarı 3. Yezdicerd’e kadar olan elli hükümdarın hayatını, savaşlarını kronolojik olarak anlatır. Dörde ayrılan eserin ilk bölümünde İran tarihindeki ilk sülaleyi temsil eden Pişdadiler’e ayrılmıştır. İlk hükümdar olan Keyumers,devlerle savaşmış ve oğlu Siyamek devler tarafından öldürülmüştür. Keyumers’ten sonra yerine Siyamek’in oğlu Huşeng geçmiştir.

 

”İlk olarak başına taç konan insan kimdir ? Kimse geçmiş zamanları hatırlayamaz ancak, oğullar atalarından dinlemiş olurlarsa sana işittiklerini birer birer anlatabilirler. Geçmiş zamanları inceleyen ve kahramanları anlatan birisi, taç giymek tahta oturmak törenini önce Keyumers’in yaptığını ve ilk padişahın Keyumers olduğunu söylüyor. Güneş koç burcuna girince dünya bir güzellik ve tazelik kazandı. Keyumers padişahlık makamına geçti ve cihan padişahı oldu. İlk zamanlar dağların içinde oturdu. Tahtı ve bahtı dağlardan yücelmeye başladı. O da buyruğundakiler gibi kaplan postu giyerdi. Keyumers 30 yıl padişahlık etti. Nerede yırtıcı ve vahşi hayvan varsa onu görür görmez yanına geldiler. Tahtının dibinde boyun eğip oturdular. ”

 

Keyumers Taht Sahneleri

Keyumers ilk zamanlarda dağların içinde oturmuştur bu yüzden çoğunlukla doğada, dağların içinde tasvir edilmiştir.

Keyumers post üzerinde, açık havada, çiçeklerin arasında doğada tasvir edilmiştir. Yırtıcı hayvan tasviri görülür.

Keyumers hayvan postu üzerinde oturur. Kıyafeti kaplan postunu andırır şekilde desenlidir. Dağlar arasında doğada tasvir edilmiştir.  Etrafta vahşi hayvanlar bulunmaktadır.

Dağların arasında, açık havada tasvir edilmiştir. Keyumersin etrafında halkı vardır. vahşi hayvanlar görülmez.

Keyumers post üzerinde tasvir edilmiştir. üzerinde benekli kıyafeti bulunmaktadır. Halkı da kendisi gibi kıyafetler giymiştir. Etrafında farklı hayvanlar bulunmaktadır. Sağ tarafta dağların arasından güneş tasviri verilmiştir.

Gösterişli bir doğa tasviriyle karşılaşırız. Keyumers en yüksekte ve ortadadır, halkı etrafındadır. Vahşi hayvanlar görülür.

 

Kaynakça

Firdevsi. ( 1994 ). Şehnâme C.1, (Çev: Necati Lugal), İstanbul.

Firdevsi, Ebû’l-Kâsım (2009). Şahnâme, (Çev. Necati Lugal; Önsöz Nimet
Yıldırım), İstanbul.

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required