İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Dolmabahçe Camii, Bezmiâlem Vâlide Sultan’ın emriyle inşasına başlanılmış, onun 1853 yılında vefatının…