Erzurum tarihin her evresinde stratejik konumu açısından önemini korumuş olup kafkasya ve anadolunun baglantı yolunda…