Sultan II. Bayezid’in vezirlerinden Derviş ya da Koca Davudpaşa isimleriyle anılan Davut Paşa tarafından 1485…