Türk İslam Minyatürlerinde Simurg

Görsel 1 - Simurg, Menafiu'l-Hayevan, 1297-1300, PML, f. 55a.

Görsel 1 – Simurg, Menafiu’l-Hayevan, 1297-1300, PML, f. 55a.

Görsel 2 - İsfendiyar'ın Simurg ile mücadelesi, Şehnâme, 1330, TSMK, H. 1479, 145a.

Görsel 2 – İsfendiyar’ın Simurg ile mücadelesi, Şehnâme, 1330, TSMK, H. 1479, 145a.

Görsel 3 - Simurg ile Zal Elburz Dağı'nda, Şehnâme, 1370, TSMK, H. 2153, 23a.

Görsel 3 – Simurg ile Zal Elburz Dağı’nda, Şehnâme, 1370, TSMK, H. 2153, 23a.

Görsel 4 - Dev Simurg'un ölümü, Şehnâme, 14. yy, AMSG, F1945.22.1.

Görsel 4 – Dev Simurg’un ölümü, Şehnâme, 14. yy, AMSG, F1945.22.1.

Görsel 5 - Hz. Süleyman Divan'ı, Hamse-i Nizamî,1485, TSMK, H. 768, 2a.

Görsel 5 – Hz. Süleyman Divan’ı, Hamse-i Nizamî,1485, TSMK, H. 768, 2a.

Görsel 6 - Kuşların toplanması, Mantıku’t-Tayr, 1493, BODL, Elliot 246, 25b.

Görsel 6 – Kuşların toplanması, Mantıku’t-Tayr, 1493, BODL, Elliot 246, 25b.

Görsel 7 - Hz. Süleyman'ın insan ve cin topluluğundan oluşan meclisi yönetmesi, Süleymannâme, y. 1500, DCBL, T 406, f. 1b.

Görsel 7 – Hz. Süleyman’ın insan ve cin topluluğundan oluşan meclisi yönetmesi, Süleymannâme, y. 1500, DCBL, T 406, f. 1b.

Görsel 8 - Sam'ın oğlu Zal'ı Elburz Dağı'ndan getirmesi, Şehnâme, 1522-25, MIK.

Görsel 8 – Sam’ın oğlu Zal’ı Elburz Dağı’ndan getirmesi, Şehnâme, 1522-25, MIK.

Görsel 9 - Zal'ın bir kervan tarafından görülmesi, Şehnâme, y. 1525, AMSG, Özel Koleksiyon.

Görsel 9 – Zal’ın bir kervan tarafından görülmesi, Şehnâme, y. 1525, AMSG, Özel Koleksiyon.

Görsel 10 - Ejderle Simurg'un Savaşı, y. 1520-40, CMA, 44.492.

Görsel 10 – Ejderle Simurg’un Savaşı, y. 1520-40, CMA, 44.492.

Görsel 11 - Simurg'un Zal'ı getirmesi, Şehnâme, 1553, TSMK, H. 1495, 38b.

Görsel 11 – Simurg’un Zal’ı getirmesi, Şehnâme, 1553, TSMK, H. 1495, 38b.

Görsel 12 - Uveyna'nın ikna edilmesi, Silsiletü’z-Zeheb, 1550-60, MOA.

Görsel 12 – Uveyna’nın ikna edilmesi, Silsiletü’z-Zeheb, 1550-60, MOA.

Görsel 13 - Av partisi, y. 1575, MMA, 12.223.1.

Görsel 13 – Av partisi, y. 1575, MMA, 12.223.1.

Görsel 14 - Lokman Hekim, Falname, y. 1580, TSM, H. 1703, f. 23b.

Görsel 14 – Lokman Hekim, Falname, y. 1580, TSM, H. 1703, f. 23b.

Görsel 15 - Hz. Süleyman tahtında, Hamse-i Nizamî, 1580, TSMK, A. 3559, 1b.

Görsel 15 – Hz. Süleyman tahtında, Hamse-i Nizamî, 1580, TSMK, A. 3559, 1b.

Görsel 16 - Hz. Süleyman'a yaşam suyunun getirilmesi, Hümayunnâme, 1589, BL, Add. 151153

Görsel 16 – Hz. Süleyman’a yaşam suyunun getirilmesi, Hümayunnâme, 1589, BL, Add. 151153

Görsel 17 - Simurg, Envar-ı Süheyli, 1593, f. 85a.

Görsel 17 – Simurg, Envar-ı Süheyli, 1593, f. 85a.

Görsel 18 - Hz. Süleyman ve Belkıs tahtında, 1590-1600, FGA, S.1986.186.

Görsel 18 – Hz. Süleyman ve Belkıs tahtında, 1590-1600, FGA, S.1986.186.

Görsel 19 - Feridun‟un Dehhak'a darbe indirmesi, Şehnâme, 1590-1600, BL, Add. 27257.

Görsel 19 – Feridun‟un Dehhak’a darbe indirmesi, Şehnâme, 1590-1600, BL, Add. 27257.

Görsel 20 - Hipokrat‟ın Simurg‟a binerek Kaf Dağı‟na ilaç aramaya gitmesi, Falnâme, 1604-17, TSMK, H. 1703, 38b.

Görsel 20 – Hipokrat‟ın Simurg‟a binerek Kaf Dağı‟na ilaç aramaya gitmesi, Falnâme, 1604-17, TSMK, H. 1703, 38b.

Görsel 21 - Simurg ve ejder mücadelesi, 1630-40, TSMK, H. 2163, f. 2.

Görsel 21 – Simurg ve ejder mücadelesi, 1630-40, TSMK, H. 2163, f. 2.

Görsel 22 - Hz. Hamza‟nın Simurg üzerinde Kaf Dağı‟na gitmesi, albüm, TSMK, H. 2134, 1-2.

Görsel 22 – Hz. Hamza‟nın Simurg üzerinde Kaf Dağı‟na gitmesi, albüm, TSMK, H. 2134, 1-2.

Görsel 23 - Hz. Lut‟un Sodom‟un yıkılıĢını seyretmesi, Hz. Hanzala bin Safvan ve Simurg, Zübdetü’t Tevârih, TSMK, H. 1321.

Görsel 23 – Hz. Lut‟un Sodom‟un yıkılıĢını seyretmesi, Hz. Hanzala bin Safvan ve Simurg, Zübdetü’t Tevârih, TSMK, H. 1321.

 

Kaynakça

Çakmakçı, H. Türk İslam Minyatürlerinde Simurg Tasviri ve İkonografisi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Samsun, 2011.

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required