Abbasi Şehirleri

Rakka ve Refika Şehirleri 
772’de günümüzde Suriye’de kurulmuştur. Halife Mansur tarafından  kurulmuştur. 796-808 arasında Harun Reşit Rakka’ya taşınmıştır.
Şehirlerin ikiside nal biçimindedir. Refika, sur ve önündeki hendekle korunmaktadır. Ortada büyük bir cuma camii vardır. Rakka’nın kuzeyinde büyük bir alan saray kompleksi olarak yapılmıştır. Ortadaki en büyük saray Harun Reşit’e aittir.

Hirakle
Suriye’de Harun Reşit tarafından yaptırılmıştır.
Surla çevrili daire planlı olarak tasarlanmıştır. Hirakle, Refika ve Rakka şehirleri rak olarak adı geçer.

Kadisiye
Irak’ta yer alır.
Sekizgen surla çevrilidir. Cami, saray ve meydandan oluşmaktadır. Hirakle ve Kadisiye tamamlanmamış şehirler olup bilgiler arkeolojik kazılara dayanır.

Samarra
Irak’ta 836-892 yıllarında Halife Mutasım’a başkentlik yapmıştır. Bağdat’ın 100km kuzeyindedir.
Şehri oluşturan fiziki unsurların boyutları oldukça büyüktür. Dicle Nehri  boyunca kurulmuştur. Şehri çeviren 2 kanal şehri korur. Paralel uzanan caddeler dikey sokaklarla bağlanır. Cami, saray ve çarşılar dikkat çeker. Saraylar etrafında kurulmuş park ve bahçeler mevcuttur. Diğer İslam şehirlerinde görmediğimiz hayvanat bahçesi, hipodrum, oyun sahaları gibi unsurlar yer almıştır. Bağdat’a 90 km mesafede yer alır. Abbasiler döneminde kurulmuştur. Samerra tarihte Türkler için kurulmuş bir kent olarak bilinmektedir. Abbasi Halifesi Harun Reşit
zamanında Hazar gölünün güney kesimleri Müslümanlar tarafından feth edilince burada yaşayan Türkler büyük gruplar halinde Bağdat a göç ederler. Türkler savaşçılığıyla bilinen bir millettir. Abbasi halifesi de onların bu durumundan faydalanmıştır. Halife Memun Bizans a düzenlediği seferlerde Orta Asya Türklerinden bir ordu kurmuştur. Abbasi başkenti Bağdat da daha çok askeri alanda faydalanılan bu kişiler kentin yerleşik düzeninde ki aksaklıklara neden olmuştur. Bunun üzerine daha kuzeyde yer alan Samarra kenti Türklerin yerleşmesi için kurulmuştur. Halife Muhtasın aynı zamanda bu kenti başkent ilan etmiştir. 836-883 yılları arasında Abbasilerin başkentliğini yapmıştır. Burada Türkler adına inşa edilen yapılar bulunmaktadır. Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılar şekillendirilmiştir. Yapılarda eğri kesim tekniği kullanılmıştır. Bu teknik islam dünyasına Türkler vasıtasıyla girmişti. Deri ve ahşap üzerine uygulanan bir tekniktir.

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required