Ürdün‟ün Mişatta şehrinde, Ürdün Nehrinin doğusunda çöl ortasında yer alır. Mişatta şehri Halife II.Velid zamanın…

Bugün Ürdün sınırları içerisinde yer alan Kuseyr Amra, Lut Gölü’nün kuzey yönünde çöl ortasında inşa…