Tunus ta Kayrevan kentinde yer alır. Ukbe Bin Nafi tarafından kurulan kentteki bu cami yapılmıştır.…

Kudüs te yer almaktadır. Haramül Şerif denilen alandadır. Halife Abdülmelik tarafından 691-692 de yapılmıştır. İbadet…

 İsrail‟de, Eliha şehri yakınlarında, Mümeyyime Vadisinde yer alır. Kazılarda ortaya çıkan kitabeye göre, Halife…

Suriyede Antik Almira şehri yakınlarında, çöl ortasında bulunan yapı, Emevi halifesi Hişam Bin Abdülmelik tarafından…