 İsrail‟de, Eliha şehri yakınlarında, Mümeyyime Vadisinde yer alır. Kazılarda ortaya çıkan kitabeye göre, Halife…

Suriyede Antik Almira şehri yakınlarında, çöl ortasında bulunan yapı, Emevi halifesi Hişam Bin Abdülmelik tarafından…

Ürdün‟ün Mişatta şehrinde, Ürdün Nehrinin doğusunda çöl ortasında yer alır. Mişatta şehri Halife II.Velid zamanın…

Bugün Ürdün sınırları içerisinde yer alan Kuseyr Amra, Lut Gölü’nün kuzey yönünde çöl ortasında inşa…