Vasıt Camii

Emeviler döneminden kalan ilk camidir. Vasıt ta yer almaktadır. Vasıt’ta Bağdat ile Basra arasında bir kenttir. Burada vali Haccac tarafından 702 de bir cami yaptırılmıştır. İlk yapıldığında kıble yönü yanlış tespit edildiğinden 707-709 da yeniden inşa edilmiştir. Kazılarla ortaya çıkarılmış orjinalde kare planlı ordugah yapıda bir camidir. Ayrıca harimin orta kısmında bir dikey sahın a yer verilerek transept uygunlanmıştır, Vasıt camii 916 yılında ilave edilen minareyle birlikte 1009 da yıkılarak yeniden yapılmıştır. 1343 te yeniden inşa edildiği için orijinal yapısıyla ilgili çok fazla özelliğini koruyamamıştır.

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required