Merv’de yer alır. 11.yy sonlarına tarihlendirilir. Kare plan üzerinde kubbe ile kapalıdır. Kubbe geçişleri basamaklı…

İsfahan’ın kuzeyinde bulunan Ardistan Şehrinin merkezinde bulunan yapının ilk inşası Büyük Selçuklu döneminden öncesine kadar…

Büyük Selçuklu döneminde İsfahan’da 1134 yılında, Melikşah oğlu Mehmet Tapar tarafından inşa edilen caminin kitabeleri…

Ölümün Sanatla Buluştuğu Türbe: Mümine Hatun Türbe mimarisinin belki de en gözde eserlerinden birisi olan…

Kars, Ani Şehir harabeleri içinde, Ani’nin yaklaşık orta kısmında, Arpa Çay’a bakan yamacın kenarında yer…