Büyük Selçuklu Dönemi Medreseleri

Tuğrul Bey Dönemi (1040-1063): Nişabur Medresesi (1046)

Alp Arslan Dönemi (1063-1072): Alp Arslan’ın Veziri Nizamül-mülk’ün teşviki ile Nizamül-mülk  Medreseleri kurulmuştur.

Bağdat (1065-1067)(Irak)

Musul (Irak)

Basra (Irak)

Nişabur (İran)

Amul (İran)

İsfahan (İran)

Belh (Afganistan)

Herat (Afganistan)

Merv (Türkmenistan)

Melikşah Dönemi (1072-1092): Hargirt Medresesi (İran-Horasan)

Rey Medresesi (İran-Tahran)

Gıyasiye Medresesi: İran’ın Kum şehrindedir. Büyük Selçuklular Dönemi’inde yapıldığı düşünülmektedir.

Do Minar Medresesi: İran’ın Tabas şehrindedir.

HARGİRT NİZAMİYE MEDRESESİ 11.yy

 

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required