909-1171 yılları arasında faaliyet gösteren Fatımiler, Tunus’ta kurulan daha sonra merkezini Mısır’a taşıyan Fatımiler 909 tarihinde…