El Cuyuşi Camii

Mısır Kahire‟de El Mukaddem tepesinde yer alan cami, 1085‟de Halife Mustansırın veziri Emirül Cuyuş Bedrül Cemali tarafından yaptırılmıştır.  Meşhed olarak yapılan eser, Osmanlı döneminde tekke, olarak kullanılmıştır ve günümüzde camii olarak işlevini sürdürmektedir.  Birbirini izleyen 3 kısma ayrılır. Ön kısım üzerinde minarenin yükseldiği, sağında minareye çıkılan merdivenler, solunda abdest almaya yarayan bir mekan ve kare şeklinde bir kapı dehlizi bulunur.  Orta kısım ise avlu ile sağında ve solunda bulunan ziyaretçi ve hizmetlilere kalmaları için ayrılan tonozlu birer odadan oluşur.  3.kısım olan arka kısım ise namaz kılınan harim alanından oluşur.  Harim‟e, çifte sütunlar üzerine dayanan 3 kemerli bir açıklıktan girilir. Orta kemer yandakilerden daha geniştir.

Mihrap önü kubbesi büyük ve yumurtamsı olup, kubbeye geçiş tromplarla sağlanmıştır.  Yalnız mihrab önünde kubbe kullanılmış diğer yerlerde tonoz örtü tercih edilmiştir.  Namaz kılınan yerin yanında bulunan kare mekan Cemali‟nin türbesi olup, Fatimilere ait en eski türbedir.  Girişin üzerine minare yerleştirilmiştir. Minare 4 kenarlı iki kule ile küçük bir kubbenin kapattığı, 8 kenarlı bir kulenin üst üste binmesiyle meydana gelmiştir.  Bu minare tipi daha sonra Kahire camilerinde rağbet görecek olan minare tipinin ilk taslağıdır.  Yarım yuvarlak nişli mihrap, Fatimi döneminin orjinal özelliklerini muhafaza ettiği için önemlidir. Bitkisel bezeme ve yazı kuşaklarıyla hareketlendirilmiştir.  Fatimi camileri içinde benzeri olmayan bu yapı, ileride gelişecek bir tip olduğu için önmelidir.  Yapıda taş malzeme kullanlımıştır.

 

 

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required