Erken Osmanlı Döneminin en çok benimsenin plan şeması şüphesiz, tabhaneli veya yan mekanlı olarak isimlendirilen…

Fatih Sultan Mehmed Han döneminde inşa edilen eserlerin listesi Kaynak: Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde…

Külliye en basit tanımıyla çeşitli fonksiyonel yapı birimlerinin bir arada inşa edilmesiyle meydana gelen sosyal…

İstanbul’da Üsküdar‟da yer alır. Cümle kapısı üstündeki kitabesine göre Sultan III. Mustafa tarafından (1760-61) yılında,…