Fatih Sultan Mehmed Han döneminde inşa edilen eserlerin listesi Kaynak: Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde…

Külliye en basit tanımıyla çeşitli fonksiyonel yapı birimlerinin bir arada inşa edilmesiyle meydana gelen sosyal…

İstanbul’da Üsküdar‟da yer alır. Cümle kapısı üstündeki kitabesine göre Sultan III. Mustafa tarafından (1760-61) yılında,…

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yer alır.  İnşa edildiğinde 3 yapıdan meydana geliyordu: Cami, medrese, hamam.…

Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemine paralel olarak gelişen kültür ve sanatın altın çağına “Klasik Dönem” denilmektedir.…

İzmit Gebze’de Çoban Mustafa Külliyesinin doğusunda bulunmaktadır.  Sultan Orhan döneminde yapılmıştır.  Cami üzerinde…