Yedikule Hisarları, İstanbul’un en önemli açık hava müzelerinden birisidir. İmparator I. Theodosius’un (390) emriyle bir…

Osmanlı’nın Batılılaşma süreci içerisinde XIX. yüzyılda selatin cami olarak inşa edilen Nusretiye Camii, halk arasında…

Eser, Matrakçı Nasuh’un Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’ne dair, tarihinin 1533-1536 yılları arasındaki ilk İran seferini…

Fatih Sultan Mehmet döneminin ünlü hekim ve cerrahlarından olan Sabuncuoğlu Şerafettin, Amasya’da doğmuştur. Amasya’daki darüşşifada…