Külliye en basit tanımıyla çeşitli fonksiyonel yapı birimlerinin bir arada inşa edilmesiyle meydana gelen sosyal…

İstanbul’da Üsküdar‟da yer alır. Cümle kapısı üstündeki kitabesine göre Sultan III. Mustafa tarafından (1760-61) yılında,…

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yer alır.  İnşa edildiğinde 3 yapıdan meydana geliyordu: Cami, medrese, hamam.…

Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemine paralel olarak gelişen kültür ve sanatın altın çağına “Klasik Dönem” denilmektedir.…

İzmit Gebze’de Çoban Mustafa Külliyesinin doğusunda bulunmaktadır.  Sultan Orhan döneminde yapılmıştır.  Cami üzerinde…

Külliye Sultan II. Beyazid dönemi veziriazamlarından Atik Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami, bugün Çemberlitaş dediğimiz…