Neo Gotik Üslup Nedir?

Neo Gotik üslup, Gotik ‟in canlandırılması olarak nitelendirilir. Karşı Rönesans olarakta değerlendirilebilir. Neo Gotikte, Gotik mimarlık canlandırılmış ve yeniden yaşam bulmuştur. Geç 18. yy, erken 19. yy Napolyon savaşları sonrasında batıda bina üretiminin azalmasıyla ilgi kurumsal alana kaymış, Ortaçağ yapıları ile ilgili Arkeolojik yayınların artması ve yayınlanan Gotik biçimlerin yeniden rağbet görmesine yol açmıştır. 19.yy ortalarında yaşayan Neo Gotik‟in
biçimleri, hiçbir dönemde yaygın olarak kabul görmemiş üslup ortaya koymuştur. Neo Gotik ilk Fransa‟da gerçekleşmiştir. 19.yy son çeyreğinde üslubun parıltısı sönmeye başlamış 1850-60‟larda Gotik tasarım özellikleri yerini standart yaklaşımlara bırakmıştır. Bununla birlikte üslubun en yenilikçi etkisi İngiltere‟de görülmüştür. İstanbul‟da batılılaşma dönemi ile birlikte mimaride de etkili olan Barok, Rokoko, Ampir gibi üslupların yanı sıra, Neo Gotikte ağırlıklı olmamakla birlikte bir dönem benimsenmiş ancak saf örneklerin sayısı sınırlı kalmıştır. Batıda dinsel ve kimi zaman ulusal bir kimliğin yansıması olan Gotik ile Neo Gotik „in İstanbul yapılarında özel bir yerinin olduğu düşünülebilir. 19.yy‟ın ortalarından başlayarak cami ve kiliselerde olduğu gibi, konut, çeşme, türbe gibi yapılarda Gotik öğelerin bir yandan Art nova ile birlikte ele alınırken bir yandan da mağrip motifleri ile kaynaştığı görülmektedir. Cami cephe ve mihrap kemerlerinin şerefe ve şebekelerin Neo Gotik Üslubun etkileri izlenmektedir. Aksaray Valide Sultan, Yıldız, Hamidiye camileri, Çırağan Sarayı cephelerinde saf olmamakla beraber üslup gözlemlenmektedir. Öte yandan özellikle adalarda dik eğimli çatıları önünde Gotik kemerleri andıran sivri kemerler ve köşe kuleleriyle üslubun izlerini taşıyan köşkler dikkati çekmektedir

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required