Milas Ulu Cami

Ahmet Gazi Camii olarakta bilinir. Milas’ta Hoca Bedrettin Mahallesinde Milas Müzesinin karşısındadır. Caminin kuzey giriş kapısı üzerindeki alınlıkta yer alan iki satırlık kitabeye göre “Bu ulu cami büyük emir ve sultan Araklı acem mülkünün sultanı Elbistan oğlu, Mesut oğlu, merhum ve mağfur Sait İbrahim bey oğlu
Ahmet Gazi tarafından 780 Hicri 1378 Miladi tarihinde inşa ettirilmiş” yazılıdır. Bir diğer kitabe bugün orijinal olmayan minberin giriş kapısı üzerinde, yine 781 Şevval yazılıdır. Caminin Batı cephesi Giriş üzerindeki düz lento üzerinde 1321 tarihli bir vakfiye bulunur. Kuzeydeki taç kapını girişin üzerinde 3 satır halinde ikinci bir vakfiye yer alır. Bu vakfiye tam okunamamıştır 1322 tarihi yer almaktadır. Ölçü olarak 23.50×26.30 m ölçülerinde 1986-87 yılında ciddi bir onarım geçirmiştir.

Caminin yapımında moloz taş, tuğla ve antik yapılardan toplanan malzemeler kullanılmıştır. İbadet mekânının yan duvarları büyük payandalarla desteklenmiştir. İbadet mekânı mihrap duvarına paralel iki sıra paye ile üç sahna ayrılmıştır. Payeler sekiz köşeli olan soldaki birinci payeden sonra diğerleri kare kesitlidir.
İbadet mekânının sağ ve solundaki sahınlar beşik tonozla, diğerleri de çapraz tonozla örtülmüştür. Sol sahının tonozları kemerlerin yardımıyla doğrudan doğruya duvarlara dayanmaktadır. Sağ sahnı örten tonozlar ise, daha kısa destekler üzerine oturtulmuştur. Orta sahında, mihrabın önünde kurşunla kaplı bir
kubbe vardır. İbadet mekânının üzerindeki tonozlar ahşap bir kiremitli kırma çatı ile dıştan örtülmüştür. Bu cami tonozlarla kubbeyi birleştirmesi yönünden; Ulu Camilerin düz çatıdan tonoza, tonozdan da kubbeye geçişi göstermesi yönünden yöredeki ünik örnektir. Mermer minberi 1878 yılında yapılan onarım sırasında
buraya eklenmiştir.

Mihraba dik 3 sahından oluşmaktadır. Minare yapıya sonradan dıştan bir merdivenle çıkılan ve yapı ile bitişik bir halde yapılmıştır. Malzeme olarak kesme taş moloz taş ve tuğla kullanılmıştır. Devşirme malzemenin kulanıldığıda görülmektedir üst örtü tuğla iel yapılmış, orta ve doğu sahın beşik tonoz, batı sahın
ise çapraz tonoz örtülüdür. Ayrıca beden duvarları payandalarla desteklenmiş mihrap önüde kubbelidir.

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required