A ğ a ç , A s y a tasarımlarında, Mazda ve Zerdüşt mitolojisinde, önsüz-sonsuz olarak algılanan ve…