Tim Arap Ata Türbesinden başlayarak, Ulusal Mimarlık Dönemine kadar önemli yapılar kronolojik sırayla verilmiştir.  …