Erzurum bağlı Ovaköy’ünde  köy halkı tarafından Alaeddin Bey Türbesi olarak isimlendirilen ve defineciler tarafından talan…

Tunus’un Kayravan şehrinde bulunur. Üç kapılı mescid olarakta bilinir.  Üzerindeki kitabeye göre Banisi İbn-i…

EL SADATÜ’L SA’ALEBE MEDRESESİ Sultan Adil döneminde Harameyn ve Hac Emiri Ebu Mansur İsmail tarafından…