Tunus’un Kayravan şehrinde bulunur. Üç kapılı mescid olarakta bilinir.  Üzerindeki kitabeye göre Banisi İbn-i…

EL SADATÜ’L SA’ALEBE MEDRESESİ Sultan Adil döneminde Harameyn ve Hac Emiri Ebu Mansur İsmail tarafından…

Mısırda Kahirede Katai bölgesinde yer almaktadır. Yapının bir kitabesi olup aynı zamanda vakfiye içeriği taşımaktadır.…

Safeviler, köken olarak Azerbaycan’ın Ardabil kentindeki bir Türkmen Sufi Şeyh ailesine dayanmaktadır. İlk olarak Şii…