İslamiyette temizlik önemli bir yere sahip olup, Allah çok temizlenenleri sever.” (Tevbe, 108). Yahudilikte temizliğe…

İSKENDERİYE KÜTÜPHANESİ Mısır’ın İskenderiye kentinde yer alan, İlkçağ ve Ortaçağ’ın en önemli kütüphanesi olup özellikle…

ÇATALHÖYÜK İnsanların avcılık ve toplayıcılığa dayalı göçebe bir yaşamdan, yerleşik hayata ve tarım toplumuna geçtiği…