İranın Na‟in şehrinde bulunur. Yapanı ve tarihi bilinmemektedir. Ancak, içinde alçı süslemeler ve mimari özellikler…

Abbasiler döneminde Halife Mustansır tarafından annesi için 862 yılında inşa ettirdiği, İslam mimarisi içerisinde inşa…

HAREZMİ Türk kültür dünyasının seçkin üyelerinden biri olan Ebû Muhammed İbn Musa el-Hârezmi’nin doğum ve…