Fahrac Cuma Camii

İran’da Kirman yakınlarında Fahraç’ta bulunur. Yapanı, yaptıranı ve tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Plan düzeni kemer formları ayak düzeni tonoz birimi ve bazı süsleme unsurlarıyla yapının hangi dönem ve tarihlerden olabileceği tahmin edilmektedir ve 9. yy ın 2. Yarısına tarihlendirilmektedir.
Plan itibariyle kuzey güey istikametinde dikdörtgendir. Arap cami tipinin  özelliklerini yansıtır. İran Damgan’daki Tarıhanae cami ile yakın benzerlik gösterir. Kıble duvarına dikey sahınlardan oluşur. Kıble duvarına dikey 5 sahından oluşmaktadır. 2 şer ayak ve kemerlerle meydana getirilmiştir. Kemerler 2 merkezden çizilen kemer sistemidir. Benzer örneklerine Abbasi devri yapılarında rastlanır. Irak ta Uhaydır sarayında görülür. Genellikle dikdörtgen şekilli oldukça kalın payaler kullanılmıştır. Bu payelerin köşelerinde sütuncelerle hareketlilik sağlanmıştır. Benzer örneğine Abbasi yapılarında ayakta olmayan Samarra Mütevekkiliye de ve Tolunoğlu Ahmet camide
görülmektedir. Sivri beşik tonoz kullanılmıştır. Ayrıca avlu düzeni Ebu Dülef ve tarıhane de revak düzeni vardır. Bütün bu değerlendirmeler dışında 9. Yy 2. yarısına ait Abbasi yapısıdır.

Doğu ve batı uçtaki 2 sahın avlunun kuzeyine kadar devam ettirilmiş ve revak oluşturulmuştur. Avlunun kuzeyinde ise her bir kemer gözü tek başına avluya açılmaktadır. 4 kemerden oluşan revak vardır. Tarıhane de olduğu gibi. Yapının kuzey revakında 2 giriş kapısı vardır.
Caminin batısında ise minareyle dışa taşıntılı bir kapı vardır. Onun bitişiğinde silindirik gövdeli minaredir. Malviye tipi minareden sonra silindirik gövdeli minareyle karşılaşılır. Tek şerefelidir. Türk minarelerine etki etmesi bakımından önemlidir. Avlunun kuzeybatı köşesi sonradan değiştirilmiştir. Büyük dikdörtgen şekilli hücreye dönüştürülmüştür. Malzemesi tuğladır. Süslemesi kemer aralarındaki boşluklarda nişlere yer verilmiştir. Ebu Dülef te ki gibidir. Burada ki nişler 5 dilimlidir. Mütevekkiliye nin pencerelerinde karşımıza çıkmaktadır.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required