Bağdat El Mansur Cami

Bağdat kentinin merkezindedir. Abbasilerin ilk yıllarında Halife Mansur tarafından Bağdat kenti kurulurken miladi 766 tarihinde yaptırılmıştır. Dolayısıyla  kentte olduğu gibi bu yapının mimarisinde de halife Mansur un etkisi vardır.

Plan olarak ilk inşa edildiğinde uzun kenarları 96 m ölçütlerinde olan bir dikdörtgendir. Kalın sağır köşelerde silindirik kenarlarda yarım silindirik kulelerle  desteklenmiş kalevari bir yapıdadır. Tipolojik olarak Arap cami tipinin özelliklerini yansıtmaktadır. Buna göre 3 yönde 2 sıra ahşap direklere oturtulmuş çifte revaklı bir avlu bulunan kıble yönünde ise kıble duvarına paralel 5 sahından oluşan ibadet
mekânına sahiptir. Daha sonra Hailefe Mansur camiyi büyütür. Kıble duvarı kaldırılmıştır. Güney tarafa doğru eski caminin ölçülerine uygun olarak yeni bir bölüm daha eklenmiştir. Eski  caminin plan düzenini tekrarlar. Bu düzenlemenin ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir.
Bir rivayete göre Harun Reşit zamanında miladi 809 tarihinde Mansur caminin tuğla malzemeyle yeniden inşa edildiği ve bu esnada eski camiye benzer yeni bir kısmın  ilave edildiğinden söz eder. Başka kaynaklarda ise Halife Muhtezit Billah zamanında 875 veya 893 te caminin kıble duvarı yıkılarak yeni yapılan bir kısmın ilavesiyle Mansur cami büyütülmüştür. Bu eklemelerin 9. yy a ait olduğu kesindir. Her 2 yapının da ilk inşaatta ki formuna uygun düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Mansur caminden günümüze hiçbir şey kalmamış sadece mihrabı ulaşmıştır. Mihrab Bağdat taki Haseki camisinde muhafaza edilmektedir. Yekpare Musul mermerinden yapılmıştır. Ve günümüze ulaşan en eski mermer mihrabtır. 2 yanda  burmalı sütünceleri olan mihrab istiridye yivli kavsaralıdır. Yivlerin hemen altından  aşağıya doğru nişin ortasından bir süsleme kuşağı görülmektedir. Sonraki mihrablara da
örnek teşkil eder. Abbasi döneminden kalan en eski örnektir. Cami, tuğla malzeme ile inşa edilmiştir.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required