Külliye, şehrin merkezî bir kesiminde ve ticaret bölgesinin hemen hemen içinde, Büyük Çarşı‟ya (Kapalı Çarşı)…

İstanbul’da Üsküdar‟da yer alır. Cümle kapısı üstündeki kitabesine göre Sultan III. Mustafa tarafından (1760-61) yılında,…

Sultan III. Mustafa tarafından (1760-1764) yılları arasında yaptırılan külliye cami, imaret, çarşı, dükkânlar, çeşmeler, sebil,…