El-Hakim Camii

Mısır’ın başkenti Kahire’de Fatımi Halifelerinden El-Aziz’in 990 yılında inşasına başlandığı yapı, Hakim döneminde tamamlanmıştır.

Kare bir form sergileyen caminin olan şeması ise 970 tarihinde inşa edilen El-Ezher camii ile büyük benzerlik göstermektedir. Mihraba paralel beş sahından meydana gelen caminin mihrap önü kubbeli olarak düzenlenmiş ve bu alanda mihraba paralel sahınları dikey keserek transept bir plan şeması ortaya konulmuştur. El-Ezher Camisinde karşımıza çıkan mihrap önü dışındaki doğu ve batı uçtaki kubbe uygulaması bu yapıda da karşımıza çıkmaktadır.

Harim bölümünden daha büyük ebatlarda ele alınan avlu bölümü ise üç yönde revaklı olarak dizayn edilmiştir.

Caminin kuzeyinde bulunan gösterişli taç kapısı ön ve yen cephelerinde içleri bitkisel süslemeler ile bezenmiş kuşaklara yer verilmiştir. Kuzey doğu ve kuzey batı köşelerinde bulunan minareler ise dönemin minare formlarını yansıtmaktadır. Batı minareleri olarak isimlendirilen İskenderiye fenerinden yola çıkılarak tasarlanan minare, altta kare bir kaide üzerinde yükselirken orta bölümde sekizgene dönerek üst kısımda genelde Abbasiler’de ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde’ki eserlerde karşımıza çıkan dilimli kubbe ile sonlandırılmıştır.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required