Fatımiler’de Süsleme

Fatımi dönemi sanat ve zanaat açısından oldukça kıymetli bir dönemdir.  Fatımi sanatının gelişimine temel oluşturan siyasal, dinsel ve sosyal koşullar, bezemedeki canlanmayada etkide bulunmuştur. Başkent Kahire ticari ve kültürel alışverişin sürdüğü, Akdeniz kıyısında coğrafi konumunun sağladığı
ekonomik ve sanatsal potansiyelden yarar sağlamıştır. Kahire yalnız halife ve mahiyetine değil aynı zamanda halkında ihtiyaçlarını karşılamıştır. Üretilen mobilya ve dokumalar Akdeniz bölgesine ithal edilmiştir. Önceki figür tasvirleri, daha geniş bir sanatsal özgürlük sergilemektedir.  Hayvan tasvirlerinde çeşitlilik ortaya çıkmıştır. Ayrıca sade ve sırsız çömleklerin yanı sıra verlıklı  kişilerce sipariş edilmiş tüm yüzeylerin süsle kaplı olduğu seramikler, süslü ve renkli cam kablar, altın ve gümüş takılar, bezemeye dönük Fatimi ustalarının bu alanda öncü olduğunu göstermektedir. Ahşap, fildişi ve necef taşından yapılmış eşyalar el işleri arasındadır. Doğudaki ilk dokuma iletim merkezleri Fatimi yönetimi altında kurulmuştur.  Victoria Albert Müzesi, Berlin İslam Sanatları Müzesi, Kahire İslam Sanatları Müzesi gibi dünyanın bir çok ünlü müzesinde bu eserler sergilenmektedir.

 

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required