El-Akmer Camii

Mısır Kahirede yer alır. 1125 yılında Halife El Mansur zamanında, vezir Memun tarafından yaptırılmıştır. 1399 tarihinde, Berkuk‟un veziri Yelboğan tarafından tamir ettirilmiştir.
Dikdörtgen planlı yapı Mağrip ve İslami dönem Arap camii tipinin özelliklerini yansıtmaktadır.  Eyvan tarzındaki kapıdan girilen yapı,3 yönden revaklı avluya ve mihraba paralel 3 sahından oluşan harim kısmına sahiptir.Yapı iki cephesinde sokak çizgilerine uydurulmak amacıyla bina eksenine nazaran eğri yapılmıştır.
Dışa taşıntılı kapısı yapısal tasarım açısından 3 bölümlü olarak ele alınmıştır. Ortadaki, avluya geçit veren kapının olduğu kısımdır. Yandakiler niş şeklindedir.
Sivri kemerli büyük niş, istiridye yivli kavsaralıdır ve rozetlerle hareketlendirilmiştir. Kavsaranın tam ortasında zengin oyma bezemeli rozette Muhammed ve Ali isimleri yazılıdır. Cephedeki nişlerin yukarı kısımlarında görülen istiridye kabuğu biçimli yivler, Kahire minarelerinde süslemede bolca kullanılmıştır. Cephenin üst kısmında bir kuşak şeklinde Fatimi küfi karakterli kitabe yer alır. Cephede bulunan belirgin mukarnaslı çıkıntılar Mısır‟a gelen Büyük Selçuklu etkisini yansıtmaktadır. Tuğla ve alıçı süslemeler taşla ifadesini bulmuştur. Camii cephesi, iç mimariyi dışa aksettirmeyen tamamen bir süs cephesidir.

 

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required