Kuseyr El Hallabat

Ürdün’de yer alan yapı, Roma döneminden kalma eski bir kalenin kalıntıları üzerine eklentiler yapılarak kasıra dönüştürülmüştür.
Kalenin 15m doğusunda camii, 2km doğuda hamam, su deposu, sarnıçlar ve mahiyeti belli olmayan bir sur kalıntısından ibarettir.
Kasır camii içindeki mihrap nişinden dolayı 707-710 tarihinden sonra yapıldığını göstermektedir.Yapı içindeki mozaiklerden ise Halife Hişam Bin Abdülmelik zamanına 725-730 tarihlendirilmektedir.

Plan-Mimari

Diğer Emevi saraylarıyla büyük oradan benzerlik gösteren yapı, ortada bir avlu ve bu avlu etrafında mahiyeti belirsiz mekanlardan meydana gelmektedir. Sarımtırak kireç taşı ve yer yer siyah taşla inşaa edilmiştir. Doğu köşedeki mekanların zeminlerinin mozaikle süslü olmasından dolayı bu bölümlerin halifeye ait
mekanların olduğu düşünülmektedir.
Hamam ve saray Kuseyir Amra ile çok benzeşir. 8 x 9m ölçülerinde bir salon ve buna bitişik bir dinlenme salonu bulunmaktadır. 2 büyük kemerle 3 nefli bazilikal planlı üzeri tonozla örtülüdür. Bunların arkasında beşik tonoz örtülü 2 hücere vardır. Kuseyir Amradan farkı kapısının köşede olması ve odaların dışa taşan bölümlerinin kare şeklinde olmasıdır. Bazı araştırmacılar kapısının güneybatı kenarda olduğunu söylemektedir.Crazwell ise 1926‟da yapıyı gördüğünü kapısının kuzeybatıda olduğunu söylemektedir.

Hamam

Hamam; 2,5 x 4m ölçülerindeki soyunmalık bölümünden, 3,5 x 3,5m ölçülerindeki ılıklığa geçilmektedir. Buranın karşı duvarında 4,5m derinlikte 2,5m yükseklikte derin bir niş bulunur. Bu bölümlerin üzeri kaburgalı beşik tonozla örtülmüştür. Buradan sıcaklık bölümüne geçilmektedir. İki kenarında iki halvet
bulunan bu bölümün üzeri kubbe ile örtülüdür, bu bölümün arkasında ise külhan yer alır.

Camii:
Camii, 11 x 12m ölçülerinde kareye yakın planlı,3 kemerli 2 dizi halinde nef düzenine sahiptir. Mihraba paralel 3 sahından oluşmaktadır. 80 cm kalınlıkta beden duvarları vardır. Giriş kapısı kuzeydedir. Yapının etrafı üç yönden kıble duvarı hariç bir sundurma ile çevrilidir. Bu sundurma meyilli bir çatı ile örtülü olmalıdır. Duvarda kiriş izleri mevcuttur. Harim alanının üzeri beşik tonozla örtülü olduğu düşünülmektedir.

Süsleme:
Zemindeki mozaiklerde oval geçmeler, geometrik şekiller, ve kuş başlı hayvan tasvirleri şeklindedir.Yapıda süsleme olarak büst şeklinde heykel parçaları bulunmuştur. Kırmızı renkte elbisesi bulunan insan freskoları vardır.
Holois Mussin, hamam ve sarayın Kuseyir amrayla benzerlik göstermesi gerektiğini ileri sürmektedir.

 

 

 

Foto Kaynak: museumwnf

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required