Fatımiler Dönemi Yapılar Tablosu

909-1171 yılları arasında faaliyet gösteren Fatımiler, Tunus’ta kurulan daha sonra merkezini Mısır’a taşıyan Fatımiler 909 tarihinde Meymun El-Keddah adlı İran Asıllı Mecusi veya Yahudi bir göz doktorunun torunları tarafından kurulduğu ve devletin adına “Ubeydiyyun” denildiği yazılıdır.

Fatımiler’in hanedan yöneticileri ve vermiş olduğu eserler şu şekildedir;

 1. Mehdi (Ubaydullah al-Mehdi Billah) (910-934):Fatimi hanedanının kurucusu
 2. Kaim (Muhammed al-Kaim Bi-Emrillah) (934-946)
 3. Mansur (İsmail Mansur Bi-Nasrillah) (946-953)
 4. Müizz (Ebu Tamim al-Mu‘izz Li-Dinillah) (953-975)
 5. Aziz (Ebu Mansur Nizar Aziz Billah (975-996)
 6. Hakim (Al-Hakim bi-Emrillah) (996-1021)
 7. Zahir (Ali az-Zahir} (1021-1036)
 8. Müstensir (Maad al-Müstansir Billah) (1036-1094)
 9. Müstali (Ahmad al-Mustali)(1094-1101)
 10. Âmir (Mansur Âmir bi’Ahkamillah) (1101-1130)
 11. Hafız (Al-Hafız)(1130-1149)
 12. Zafir (Al-Zafir) (1149-1154)
 13. Faiz (Al-Fā’iz bi-Emrillah) (1154-1160)
 14.  Aşid (Al-Aşid, El-Adid) (1160-1171)

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required