Osmanlı Mimarları II

Osmanlı İmparatorluğu’nda Hassa Mimarlar Ocağı’nın tam kuruluş tarihi kesin olmamakla birlikte Fatih Sultan Mehmet döneminde başladığı genel olarak kabul gören bir görüştür.

Bir öncesi yazımızda Mimar Sinan’dan sonra gelen ve Osmanlı’ya hizmet etmiş mimarları sizlerle paylaşmıştık. Bu seferde Sinan’dan önce Osmanlı’ya hizmet etmiş olan bu mimarların, kitabelerden tespit edilen ve kaynakçalarda geçen adlarını ve eserlerinden örneklerini aşağıda maddeler halinde bulabilirsiniz.

1- Hacı Ali- Hacı Hamza Bey Mescidi ve Türbesi 1345-49

2-Hacı Bin Musa- Murad Hüdavendigar Köprüsü 1375, İznik Yeşil Cami 1378

3-Ali Bin Hüseyin, Yıldırım Beyazıt Türbesi 1406

4-Hacı Aleaddin, Edirne Eski Camii 1414

5- Ömer Bin İbrahim, Yıldırım Hamamı 1382, Mudurnu Yıldırım Cami 1382

6- Ebu Bekir İbn Muhammed ibn Hamzat’ül Meşeymeş El-Dımışki, Çelebi Mehmet Medresesi 1417, Beyazıt Paşa Camii 1419

7-Yakup İbni Abdullah

8-Zeyneddin İbni Zekeriya

9-Sinaneddin Ahmed İbni Ebu Bekir el Muşeymeş El Muallim, Karacabey CAmii 1428

10-İmadüddin Hacı İvaz Paşa, Çelebi Mehmet Cami, 1420, Yeşil Camii 1424

11-Mimar Yahya, Yoğun Burç 1466

12-Mimarbaşı Alaeddin.

  • Mimar Sinan’dan önce Ser Mi’maran-ı Hassa’lık görevinde bulunduğunu ve 1537-38’de ölümü üzerine bu göreve Mimar Sinan’ın atandığını ifade ederler.
  • 1511 yılında henüz “cemaat-ı mi’maran” a giremeyen Mimar Alaeddin’in 1525 yılında bu teşkilata dahil olarak belirli bir mevkiye yükselmiş olabilir. Dolayısıyla Yakub-şah’dan sonra mimarbaşı olduğu kabul edilen Ali bin Abdullah’ın, 1525-1527 yıllarına ait kayıtlarda Mimarbaşı Alaeddin olarak geçen kişi olması kuvvetle muhtemeldir

13-Ali Neccar

  • Sultan II. Bayezid dönemi mimarları arasında yer alır.
  • Ali Neccar, 1525-1526 tarihli defterde cemaat-ı mi’maran’a kayıtlıdır.
  • Ali Neccar, Mimarbaşı Alaaddin’den sonra gelen ikinci mimardır.

14- Mimar Mahmud

15-Mimar Bali

16-Mimar Hüdaverdi

17-Mimar Süleyman

18-Mimar Şeyhi

19-Mimar Derviş Ali

20-Mimar Yusuf

21- Ali Bin Süleyman

22- İbrahim Kiremedi

23- İbrahim Murad Halife

24- Mimar Ali Küçük

25-Mimar Hızır

26-Mimar Seydi

27-Mimar Yusuf Bosna

28-Mimar Anton

29-Mimar Dimitri Veled-i Todoros

 

 

 

 

 

 

 

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required