MUSTANSIRIYE MEDRESESİ

Medrese, Halife Mansur tarafından 1233 yılında Dicle Kenarındaki Arafiye Camii’nin yanında inşa edilmiştir. Birçok kez onarım geçieren medrese yaklaşık 104×49 m. ölçülerinde, açık avlulu, dört eyvanlı, iki katlı plan şemasındadır.

Dört mezhebinde eğitim alabildiği bu medreyeye kuzey cephede bulunan anıtsal bir taç kapı ile girilmektedir. Kapı kemerinde 1233 tarihli kitabesi yer almaktadır. 

Girişin karşısında ana eyvan mesciddir.  Zemin katta ve 1. katta muhtelif büyüklükte öğrenci odalan bulunur. Doğu ve batı bölümlerde daha büyük idare ve levazım amaçlı kullanılan mekanlar yer alır. Batı cephesinde dışa açılan bir eyvan daha vardır. Bu eyvan Darül Kurra olarak kullanılıyordu.

Medrese süsleme açısından da önemlidir. İç ve dış mimaride tuğlaların farklı dizilimleriyle elde edilmiş örgeler edilmiştir. Giriş kapısının eyvan kemerinde ve sathi nişler içerisinde geometrik, bitkisel ve yazı kuşakları dikkat çekerken, palmet-rumiler terakota tekniğinde uygulanmıştır.

 

Kaynak: Section of the exterior wall of the Mustansiriyah School, Baghdad.
Photographed by K. Chadirji 1949., arhcnet

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required