Yartı Kümbeti

Horasan’daki Yartı Kümbeti (1098) ; kare planlı, Selçuklu kümbetlerinin gelişimini sürdüren yapılar arasındadır. 12 x 12 m. ölçülere sahip olan Yartı Kümbeti, taç kapılı bir yapı olup, üzeri kubbeyle örtülmüş ve kubbeye tromplarla geçilmiştir ki daha önceki yapıların tromplarına nazaran hayli ileri adım atılışının somut işaretlerini taşımaktadır. Bu yapı kümbet şeklinde anılmakla beraber kubbeli bir binadır. Horasan  bölgesinin kare plânlı türbeleri arasına giren Yartı Kümbet Serahs yakınındadır. XI. yüzyıl sonlarının eseri olan bu yapı 1098 tarihlidir. Yartı kümbette ilk Selçuklu türbelerine nazaran gelişmişlik kolaylıkla seçilir. 12×12 metrelik oldukça büyük bir
ölçüye sahip olan Yartı Kümbet portalli bir yapıdır. Yartı Kümbet ile Alemberdar Türbesi’nin duvarları ve duvar köşelerinde ayni
yüzyılın kervansaray duvarlarına benzer bir çıkıntı düzeni görülür. Duvarların ortalarında dikdörtgen, köşelerde dik ve yarım silindir çıkıntılar zevkli bir duvar yüzeyi düzenlemesinin örneğini verir. Kubbeye yonca biçiminde bir trompla geçilmiştir. Yartı
Kümbet trompu bundan önceki yapıların tromplarına nazaran hayli ileri adım atılışının somut işaretini taşır. Bugün çok harap durumda olan Yartı Kümbet Büyük Selçukluların önemli türbe yapılarından biridir.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required