Hüdayi Nazar Evliya Türbesi

Merv ve yakınlarında Sultan Sancar Türbesi’nden başka, Selçuklulara ait XI ve XII. yüzyıl eseri dikkate değer üç türbe bulunmaktadır. Vekil Bazar yakınında Abdulah ibn Büreyda, Merv’de Muhammed ibn Zeyd ve Merv yakınlarında Hüdai Nazar Evliya türbeleridir. Bu türbelerde daha öncekilere nazaran özellikle işçilik açısından gelişmişlik  müşahede edilir.
Yine kare plânlı ve kubbeli bir yapı olan Hüdai Nazar Evliya türbesi de tuğla işçiliğinin nefis örneğini ortaya koyan bir yapıdır.
Bunda da Muhammed ibn Zeyd türbesinde olduğu gibi, duvarlardan ileri fırlayan ve yukarı taşan bir portal bulunmamaktadır. Ancak bu türbenin cephe düzenlemesi Abdullah ibn Büreyda’dan farklıdır. Hüdai Nazar Evliya türbesinde dışarı fırlayan bir portal bulunmamakla beraber, cephesi portal anlayışına uygun bir düzenlemeye sahiptir. Duvar kalınlığı ve cephede meydana getirilen girinti ve çıkıntılardan faydalanılarak, içerisinde türbe giriş kapısının bulunduğu kemerli büyük nişe diğerlerinden daha fazla derinlik verilmiştir. Bu durum, cephedeki sivri kemerli büyük nişe, bütünü ile bir portal görünümü kazandırmıştır. Merv’in 28 kilometre kuzeyinde bulunan ve kubbesi yıkılmış durumda olan Hüdai Nazar Evliya türbesi, Merv çevresindeki türbelerden Muhammed ibn Zeyd ve Abdullah ibn Büreyda türbeleriyle birlikte tuğla işçiliği ve tuğlalarla meydana getirilen süslemeler bakımından Karahanlı eserlerine büyük bir yakınlık gösterir.

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required