Ebu Said Türbesi

Kare plânda bir yapı olan Ebu Sait Türbesi çift kubbelidir. Kubbe, Serahs’daki Ebul Fazl türbesinde olduğu gibi yuvarlak bir kasnak sahasının üstünde yarım küre bir  kapak şeklinde kapanır. Kubbe, köşelerdeki kemerli mukarnas dolgulu tromplar üzerine oturur. Kubbenin tepesinde bir fener (fenerlik) kısmı vardır. Duvarlar hayli kalındır. Duvarların fazla kalın olması ve bir de dış kubbenin yıkılmış bulunması bakımından, kubbesi bugünkü haliyle, bir küpün ortasında yükselen silindir etkisi yapar. Türbenin duvar yüzlerinde nişler bulunmaktadır. Nişli kısım duvarların hemen hemen orta bölümünde başlayıp yukarı doğru uzanır. Türbenin ileri fırlayan bir portali vardır. Portalin üst hizası yuvarlak kubbe kasnağının üst hizasına kadar yükselir. Yaklaşık olarak 1049 şeklinde tarihlendirilen
Ebu Sait Türbesi’nin içinde her duvarında dikdörtgen birer niş bulunmaktadır. Böyle derince niş Uzgend türbelerinde de görülür. Ebu Sait Türbesi 10 metreyi aşan kubbe çapı ve çift kubbeli oluşuyle devrine göre önem arzeden bir yapıdır.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required