Harrekan Kümbetleri

Kazvin ve Hemedan arasında, Tahran’nın batısında Harrekan denilen bölgede birbirine 29 m aralıklarla yapılmış iki kümbet bulunmaktadır.

 

Tuğladan inşa edilmiş bu iki kümbetten biri 1067, diğeri 1093 tarihlidir . Sekizgen planlı türbeler 13 m. yüksekliğine sahiptirler. Kümbetlerin üzeri çift cidarlı kubbe ile örtülüdür. İçten de sekizgen planlı olan türbeler iyi bir tuğla işçiliğe sahiptirler. Yapıların sekiz köşesinde yuvarlak çıkıntılar vardır ki bunlardan ikisinin içinde merdiven olup, diğerleri masiftir. Kümbetler süsleme bakımından çok zengindir. Bunlar Karahanlı türbelerinden başlayarak, Anadolu Selçuklularına kadar uzayan mimari ve süsleme gelişiminin önemli parçasını oluştururlar. Yarım yüzyıl içinde basit kuleler şeklindeki çok sade kümbetlerden başlayarak Selçuklular zamanında gelişmenin
nereye vardığı Harrekan kümbetlerinde açıkça görülmektedir.

Önemli eserler olan Karagan (Harrekan) kümbetleri hakkında bilim âlemi ancak on yıl önce bilgi sahibi olabilmiştir. Kazvin ile Hemedan arasındaki Harrekan bölgesinde olan bu iki kümbet biribirinden 29 metre aralıkla yapılmıştır. Tuğladan inşa edilmiş kubbeli yapılar olan bu iki binadan biri 460 (1067/1068), diğeri 486 (1093) tarihlidir. Kitabelerine göre: birisinin mimarı Zencan’Iı Muhammed bin Mekki olup,
türbe Ebu Sat Bicar bin Saad için yapılmıştır. Ötekinin mimarı Zencan’Iı Ebul Meâli bin Mekki olup, türbe Ebu Mansur Bek EIsi bin Tekin için yaptırılmıştır. Kubbeli olmaları bakımından türbe grubundan sayılmaları gereken bu iki mezar anıtı sekizgen plânlı yapılardır. Kubbeler çift katlıdır. Bunlar 13 metre yüksekliğinde, 11 metre çapındadır. İçi de dışı gibi sekizgendir.

İyi bir tuğla işçiliğiyle inşa edilmiş olan bu yapının sekiz köşesinde de yuvarlak çıkıntılar vardır. Çıkıntılardan iki tanesinin içinde merdiven bulunmaktadır. Diğerlerinin içi doludur. Karagan kümbetleri plân şeması açısından; sekizgen şemanın köşelerinde yuvarlak çıkıntılar meydana getirmek gibi değişik bir görünüş ve ilginçliğe sahiptir. Karagan kümbetlerinin her ikisinde de dışta zengin süslemeler vardır. Bu süslemeler çeşit bolluğu ile de dikkati çekerler. İçlerine gelince, birisinde süslemeler bulunmasına karşılık diğerinde süsleme yoktur. 

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required