Amr bin As Cami

Mısır da Kahire de bulunur. Mısır 641-642 yılında Amr Bin As tarafından fethedilmiş ve burada fustat adıyla bir kent kurulmuştur.

İlk yapıldığında 50 x 30 m ölçütlerindedir. Etrafını kalınlığı 1-2 m arasında değişen duvarlarla çevrili bir yapıydı. Amr Camii Kahireye hakim olan bütün devletler zamanında büyük oranda şekil değiştirmiştir. Emeviler zamanında 673 te mısır valisi Mesleme yapıyı genişletmiş, 4 köşesine birer tane kare kesitli minare yerleştirilmiştir. Wakrazi bu onarım sırasında İslam sanatında ki ilk mihrabın buraya yerleştirildiğini söyler. Bazı rivayetlere göreyse ilk mihrab Mescid-i Nebevi ye konulmuştur.

Abbasiler döneminde 750-751, 791 ve 827 yıllarında geniş çaplı onarım görmüştür. Yapının boyutları 112.5 x 120.5 m ye ulaşmıştır. Bu döem kullanılan sütun sayısı 378 i bulur. Minare sayısı da 5 e çıkar. Amr Camii bundan sonra Tolunoğulları, İhşidoğulları, Fatımiler, eyyubiler, ve Memlukler dönemlerindeki onarımlarla Osmanlı zamanına kadar gelmiştir.

Evliya Çelebi 1672 yılında yapıyı ziyaret etmiş ve yapıda 820 sütun olduğunu 4 minaresinin olduğunu çok zengin süslemelerle ahşap tavanının ahşap minberinin olduğunu ifade eder .

1737 yılında Amr caminin ilk defa planı çıkarılmıştır. 1797 de ise Osmanlı emirlerinden Murad Bey tarafından büyük oranda tamir edilmiştir. Sahınların hepsi yıkılıp yeniden yapılmış, 2 tane Osmanlı tarzında minare ilave edilmiştir. Yapı 1843 te Mehmet Ali Paşa tarafından onartılmıştır. 1996 dan başlayarak yeniden onartılmıştır. Bu son onarım sırasında revaklar, sahınlar, sökülüyor zemin sağlamlaştırıldıktan sonra sütunlar yerleştiriliyor.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required